Gizlilik ve Kullanım Şartları

Gizlilik ve Kullanım Şartları:

 • Bu siteye, alt sitelerine ve alt birimlerine giren, göz atan, direk veya dolaylı kullanan herkes aşağıdaki kuralları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bu sayfada değişen her kural, yine burada yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren geçerlidir ve ihlali durumunda ihlal eden kişinin bu sayfadaki değişiklikleri okumamış olması mazeret olarak kabul edilmez.
 • Sayfalarımızda konu olan her nevi bilgi, marka, logo, isim, resim, dosya, indirilebilir program, sürücü vb. materyaller ile ilgili telif hakları sahiplerine aittir. İzinli veya izinsiz olarak yayınlanan logo, doküman, indirilebilir dosyalar ve benzeri içerikler için, yasal sahiplerinin yazılı olarak talepte bulunmaları halinde sayfalarımızdan derhal kaldırılır.
 • Gerekli görüldüğü takdirde nemerko.com, nemerko.net alan adları ve bağlı tüm alt alan adları ile bunlara bağlı çalışan online veya offline uygulamalar için doğrudan üye olarak ve/veya misafir kullanıcı olarak ziyaret edenler ile ilgili, ziyaret saati, IP adresi, kullandığı işletim sistemi ve benzeri bilgiler süreli ya da süresiz olarak sistemlerimizde kaydedilebilir. Kaydedilen bilgiler kesinlikle üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal mahkemelerince adli bir talep geldiğinde bu bilgiler ilgili makam ile paylaşılabilir. Bu konuda bilgilerin yasal sahibinden izin alma şartı aranmaz.
 • Websitelerimiz aracılığı ile firmamız tarafından kullanıcı ve üyelere verilen her türlü üye adı, şifre, e-posta gibi araçların yalnızca üyelik süresince ve üyelik şartlarına uygunluk sürdüğü müddetçe kullanım hakkı verilmiş olup sahipliği yine firmamıza aittir. Bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasından doğacak zararlar tamamıyle kullanıcısına ait olup gerektiğinde firmamızın tazminat talep hakkı saklıdır.
 • Web sitelerimizin belirli bölümlerinde ihtiyaç duyulduğunda ek sözleşmeler yayınlanabilir. Bu ek sözleşmelerin tamamı bu sayfada yayınlanan sözleşmeye ilave kurallar olarak değerlendirilir. İlgili bölümde aksine bir madde bulunmadığı müddetçe her iki sözleşme de aynı anda geçerli ve bağlayıcıdır.
 • Bu sitede yayınlanan ve firmamız bünyesinde hazırlanan tüm içerik ile ilgili telif hakları NEMERKO Bilişim Sistemleri Ltd. Şti.’ne aittir. Kısmen ya tamamen kopyalanması, izinsiz alıntı yapılması yasaktır. Ancak kaynak göstermek ve alıntıya konu olan bölüme ait bağlantı (link) paylaşılmak suretiyle kısmi alıntı yapılabilir.
 • Web sitemizin, bağlı sitelerimizin ve alt sitelerinin bazı bölümlerinde, kullanıcılarımız tarafından yayınlanan ve/veya paylaşılan resim, program, dosya, medya ve benzeri içerikler bulunabilir. Firmamız bu içeriğin denetimi ve güvenliği konusunda maksimum düzeyde güvenliği koruyabilmek için gerekli çabayı gösterir. Ancak yinede olası riskler olan virüs, truva atı, zararlı yazılım, telif hakkı ihlali içeren yazı, resim, program, sakıncalı içerik vb. paylaşımı gibi durumlar ile ilgili firmamız sorumlu değildir. Bu tarz risklerin gerçekleşmesi durumunda ilgili kişi/tüzel kişinin durumu bildirmesi halinde gerekli değişiklik veya düzenleme yapılacaktır. Ancak oluşabilecek zararlar ile ilgili firmamız tazminat ile yükümlü değildir.
 • Websitelerimiz de ve bağlı alt bölümlerinde zaman zaman harici bağlantılara yer verilebilir. Bu bağlantıların güvenliği ve içeriği ile ilgili firmamız ve yöneticilerimiz sorumlu tutulamaz. Konu olan bu harici bağlantıların yayın içeriklerinde sakıncalı ve/veya yasalara aykırı içerik olduğu tarafıımıza yazılı olarak bildirildiğinde veya tarafımızdan farkedildiğinde sayfalarımızdaki linkleri kaldırılır.
 • Web sayfalarımızın bazılarında çeşitli program vb. indirme linkleri bulunabilir. Bu gibi dosyalar indirilebilmesi için web alanımızda bulundurulabilir. Bu içerik dosyaları mümkün olduğunca tarafımızdan kontrol edilerek ve güvenlik denetimleri güncel güvenlik yazılımları ile taranarak kullanıcıların güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınarak indirilmelerine izin vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Ancak bu taahhüt hiçbir konuda garanti verdiğimiz anlamına gelmez. Dolayısıyla bu içeriğin (program, oyun, destek vs.) hatalı kullanımından ve/veya düzgün çalışmamasından firmamız sorumlu tutulamaz. İndirilebilir içeriği indiren kişi ya da kuruluş kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almakla ve varsa kullanım klavuzlarındaki talimatları dikkatlice okumak ve uygulamakla doğrudan yükümlüdür.
 • Herhangi bir teknik nedenden ötürü veya doğal afet, halk hareketleri, savaş gibi kontrolümüz dışı durumlarda yayınımızın süreli veya süresiz kesilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca gerekli gördüğümüzde sitelerimizde yapacağımız içerik değişiklikleri ve yenilemeler için yayınımızı kısmen veya tamamen biz de durdurabiliriz. Bu ve benzeri durumlarda şartlar elverdiği ölçüde üyelerimizi veya ziyaretçilerimizi bilgilendirmeye çalışırız. Ancak bilgi verilmese dahi yayınımızın süreli ya da süresiz durdurulması, kesintiye uğraması, bazı bölüm ya da servislerimizin çalışmaması nedeni ile oluşabilecek olası risk ve zararlar için NEMERKO LTD. hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Websitelerimizde kullanıcılara sunabileceğimiz veri depolama alanlarında (eposta, mesaj vb. servisler veya diğer data servisleri gibi) kaydedeceğiniz bilgi ve içeriğin yedeklenmesi sorumluluğu yine sahiplerine aittir.
 • NEMERKO LTD. sitelerinde herhangi bir şekilde, bilinerek veya bilmeden, herhangi bir ülkenin kanunlarına aykırılık, zararlı veya sakıncalı içerik, hehangi bir etnik veya sosyolojik topluluğa yönelik ayrımcılık, kayırmacılık, haksız kazanç sağlamaya yönelik ve/veya başkalarını kandırmak suretiyle haksız fayda sağlamaya yönelik hiç bir içerik yayınlanamaz bulundurulamaz. Yayınlanması ve/veya bulundurulması talep edilemez. Bu maddede geçen ihlallerden herhangi biri söz konusu olduğunda ihlali tespit eden kişi ya da kuruluş doğrudan site yöneticilerimize bilgi vermek zorundadır. Verilen yazılı bilgi yönetimimizce değerlendirildikten sonra doğruluğu onaylanırsa, iddiaya konu olan içeriği mümkün olan en kısa sürede sileceğimizi ve yayından kaldıracağımızı taahhüt ederiz.
 • Bu sözleşmede bahsedilmemiş konular ile ilgili olarak herhangi bir durum söz konusu olduğunda, muhatap kişi veya kuruluş, firmamızla yazılı mutabakat sağlayarak ve her iki taraf ta yapılacak sözleşme hükümlerine tabi olarak hareket eder.

Son Düzenleme: 03.08.2016